Logo-Đại Nam
Logo-Đại Nam
image-alt-text

Quy định về quy chế đào tạo đại học từ xa

Quy định về quy chế đào tạo đại học từ xa

08:07 17/05/2024

Để có thể mở chương trình đại học đào tạo từ xa các đơn vị cần tuân thủ quy chế đào tạo đại học từ xa được quy định bởi Bộ GD&ĐT. Quy chế gồm có nhiều điều khoản giúp đảm bảo chất lượng giảng dạy tại đơn vị. Hãy cùng Đại học Đại Nam tìm hiểu về quy chế này.

 

Quy định về quy chế đào tạo đại học từ xa
Quy định về quy chế đào tạo đại học từ xa

 

1. Pham vị và đối tượng áp dụng quy chế đào tạo đại học từ xa 

Theo quy định của pháp luật tại Điều 1 Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT thì quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học sẽ bao gồm những quy định chung, quy định về việc lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập và cấp văn bằng cùng việc tổ chức thực hiện.

Quy chế đào tạo với phương pháp học từ xa cho trình độ đại học sẽ áp dụng cho những cơ sở giáo dục được phép đào tạo trình độ đại học cùng các cá nhân và tổ chức có liên quan đến đào tạo đại học từ xa. Quy chế này sẽ là căn cứ để cơ sở giáo dục đó xây dựng, ban hành các quy định chi tiết về việc tổ chức, quản lý đào tạo từ xa cũng như việc cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo từ xa.

Quy chế này sẽ không áp dụng cho những chương trình đào tạo đại học từ xa mà do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp văn bằng cũng như tất cả các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.

 

Quy định về quy chế đào tạo đại học từ xa
Quy định về quy chế đào tạo đại học từ xa

 

2. Yêu cầu tối thiểu để thực hiện đào tạo từ xa theo quy chế như thế nào?

Vậy để có thể đào tạo đại học từ xa, cơ sở cần đảm bảo các yêu cầu tối thiểu quy định tại Điều 5 Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT như sau:

 • Cơ sở đào tạo thực hiện chương trình đào tạo từ xa đối với những ngành đã có quyết định mở đồng thời đã tuyển sinh tối thiểu 3 khoá liên tục theo hình thức chính quy. Không đào tạo từ xa với các ngành thuộc lĩnh vực y tế, sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo về sư phạm.
 • Chương trình đào tạo từ xa phải được xây dựng, thẩm định và ban hành theo quy định về chuẩn chương trình đào tạo dựa trên các chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng như phù hợp với các quy chế này.
 • Bộ phận phụ trách tổ chức và quản lý hệ đào tạo từ xa sẽ quản lý, giám sát quy trình giảng dạy, học tập, thời lượng tương tác giữa giảng viên, người học và giữa các người học với nhau, chương trình thi, kiểm tra và đánh giá cấp văn bằng. Đơn vị phụ trách về chuyên môn của chương trình đào tạo từ xa đồng thời cũng là đơn vị chủ trì phụ trách chuyên môn của chương trình đào tạo chính quy.
 • Hệ thống thi và kiểm tra đánh giá kết quả học tập phải khách quan, trung thực để đánh giá được quá trình học tập môn học của học viên. Cũng như kiểm soát và đánh giá được việc học, làm bài tập kiểm tra, thi và thực hiện các công việc khác được giao trong quá trình học tập của sinh viên.
 • Quy chế đào tạo của cơ sở đào tạo cần phải tuân thủ theo quy chế này và những quy định có liên quan khác của pháp luật.
 • Đội ngũ giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý của cơ sở đào tạo phải đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu. Những đối tượng này đã được đào tạo về kỹ năng và phương pháp giảng dạy, quản lý hệ đào tạo đại học từ xa.
 • Giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo từ xa cũng phải đáp ứng được quy định về các chuẩn chương trình đào tạo do Bộ GD&ĐT ban hành. Các giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và chủ trì công tác giảng dạy, tham gia giảng dạy trực tiếp.
 • Tối đa 30% chương trình đào tạo từ xa thực hiện bởi giảng viên thỉnh giảng và được tăng lên 50% nếu giảng viên thỉnh giảng là giảng viên cơ hữu của cơ sở liên kết phối hợp đào tạo kèm một số điều kiện quy định tại Điều 7 Quy chế này.

 

Quy định về quy chế đào tạo đại học từ xa
Quy định về quy chế đào tạo đại học từ xa

 

 • Cơ sở đào tạo phải đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, thư viện, học liệu để triển khai thực hiện chương trình đào tạo từ xa, cụ thể:
  • Có phòng kỹ thuật với đầy đủ các tiện ích để lắp đặt thiết bị cho hệ đào tạo từ xa, có phòng làm việc với đủ diện tích, trang thiết bị cho sinh hoạt của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ hỗ trợ học tập và giảng viên. 
  • Có đủ trang thiết bị, hạ tầng, phần mềm cần thiết phục vụ cho công tác dạy dạy từ xa, hệ thống quản lý tuyển sinh, đào tạo và cấp văn bằng như hệ thống đào tạo chính quy.
  • Hệ thống kỹ thuật hỗ trợ thực hiện đào tạo từ xa và đảm bảo được kịp thời cung cấp các thông tin, lưu trữ và truyền tải nội dung, bảo mật thông tin về việc học và quá trình học tập của sinh viên cũng như hồ sơ cá nhân của người học nhằm đáp ứng được các quy định pháp luật hiện hành và quy định của cơ sở đào tạo.
  • Có thư viện, thư viện điện tử với số lượng sách giáo trình và tài liệu tham khảo, dữ liệu chuyên ngành bằng điện tử để cung cấp hỗ trợ cho người học.
  • 1 năm trước khi bắt đầu năm học mới phải có đầy đủ các học liệu phù hợp với phương thức đào tạo từ xa.

 

Quy định về quy chế đào tạo đại học từ xa
Quy định về quy chế đào tạo đại học từ xa

 

 • Đáp ứng các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 • Có đề án đào tạo từ xa đã xây dựng cho từng ngành học, với các điểm cụ thể chi tiết như sau: Sự cần thiết mở đào tạo từ xa, giải pháp và lộ trình thực hiện, việc chuẩn bị các yêu cầu tối thiểu, phương án phòng ngừa xử lý rủi ro để bảo vệ quyền lợi người học, giảng viên, cơ sở đào tạo cùng các bên liên quan. 
 • Hội đồng trường quyết định về chủ trương đào tạo từ xa trên cơ sở đề xuất của hiệu trường, ý kiến hội đồng khoa học, quyết định của hiệu trưởng phê duyệt đề án và quyết định đào tạo từ xa trên cơ sở đã thẩm định đánh giá sự phù hợp so với các yêu cầu thực tế và yêu cầu tối thiểu của quy chế đào tạo từ xa.

Thông tư quy định về quy chế đào tạo từ xa sẽ có hiệu lực từ ngày 12/02/2024 áp dụng với các khóa tuyển sinh trình độ đại học từ xa sau ngày này.

 

Quy định về quy chế đào tạo đại học từ xa
Quy định về quy chế đào tạo đại học từ xa

 

Trên đây là những thông tin về quy chế đào tạo đại học từ xa. Trường Đại học Đại Nam đã được Bộ GD&ĐT cấp phép mở chương trình đào tạo đại học từ xa và đáp ứng những yêu cầu tối thiểu nêu trong quy chế.

Bạn có thể tham khảo chương trình đào tạo từ xa của Đại học Đại Nam bằng cách gọi đến số hotline 094.103.1414 hoặc website của trường https://dec.dainam.edu.vn/ để được tư vấn thêm thông tin nhé.

——-

Thông tin về Chương trình đào tạo cử nhân e-Learning trường Đại học Đại Nam:

 • Địa chỉ tuyển sinh: 116 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Hotline: 094.103.1414

Có thể bạn quan tâm

Xem tất cả